Doordeweekse activiteiten

Meestal komen er op woensdagmiddag in De Hoeksteen of bij de dominee thuis groepen mensen bij elkaar. Zo is er een gespreksgroep, een catechesegroep en een Bijbelleesgroep.
In de winter worden er ‘groot huisbezoeken’ georganiseerd bij mensen thuis. Twee keer per jaar is er een gemeenteavond die begint met een inhoudelijk deel. Iedereen is altijd welkom.

Tijdens de zomer is er in de kerk van Den Hoorn op de donderdagmiddagen ‘Op verhaal komen’. Er is dan een kort concert op het bijzondere orgel van de kerk, een meditatief moment, en de gelegenheid voor zomergasten en eilanders om elkaar te ontmoeten.

Daarnaast zijn er spontane activiteiten, zoals de stamppotmaaltijden of een sing-in waar dorps-breed mensen op afkomen!

Tijdens een stamppotmaaltijd