Lid worden?

Gastlid of vriend worden

Naast het vertrouwde lidmaatschap van de kerk in de plaats waar u woont, bestaat sinds kort ook de mogelijkheid om u als gastlid of vriend te laten inschrijven bij onze gemeente. Mensen die elders (ook in het buitenland) lid zijn van een protestantse kerk, kunnen vriend worden. Een gastlidmaatschap is mogelijk als u bij een ander kerkgenootschap bent aangesloten. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de dominee of een van onze kerkenraadsleden. Zie voor de contactgegevens onder ‘contact’.

Nieuw-ingekomenen

Als u van een andere gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland onze gemeente als nieuw-ingekomene binnenkomt, krijgt de ledenadministratie automatisch een signaal. Wij streven ernaar dat een van de vertegenwoordigers van de gemeente spoedig daarna contact met u opneemt. Het is altijd sowieso fijn als u dat moment niet afwacht en u toch alvast even meldt bij de predikant of bij een van de ambtsdragers van de gemeente. Zie voor de contactgegevens onder ‘contact’.