Samenwerking

De gemeente participeert in verschillende samenwerkingsverbanden. Tijdens de coronacrisis wisten de drie PKN-gemeenten op Texel elkaar goed te vinden om gezamenlijk de voortgang van de kerkdiensten te verzorgen. De predikanten kennen al langer een jaarlijkse kanselruil bij de zustergemeenten. De hoop is dat onze samenwerking toeneemt. Op het niveau van de gemeente-organisatie vormen de drie PKN-kerken al samen het Eilandelijk Overleg. De drie PKN-gemeenten brengen samen met de Doopsgezinde gemeente het Tessels Kerkblad uit. Ieder jaar is er een oecumenische kerkdienst samen met het Christelijk Texels Mannenkoor en de RK-kerk op Texel op de  4e zondag van Advent.

In het kader van de Texelse Raad van Kerken werken we samen om een oecumenische dienst te houden tijdens de bidweek voor de eenheid van christenen, en we bereiden de vredeszondag en de startzondag gemeenschappelijk voor. Ook het zomerwerk wordt gezamenlijk georganiseerd. Het oecumenische Eilandelijk Diaconaal Werkverband (EDW) vervolgens, werkt op het niveau van de diaconieën oecumenisch samen. De Doopsgezinde gemeenschap participeert ook in het EDW. De breedste samenwerking, waar ook de Baptisten-gemeente bij aanschuift, krijgt vorm in het Texels Theologen Convent dat ca 6 maal per jaar samenkomt. Dit TTC zorgt voor de voorgangers en organisten van de avondsluitingen in de verzorgings- en verpleeghuizen op Texel.

Informatie over al deze initiatieven zijn te vinden op www.kerkpleintexel.nl.

Regionale samenwerking is er met de gemeenten in de PKN werkgemeenschap Noordkop en de classis Noord-Holland. Via de landelijke PKN zijn we verbonden met organisaties als Kerk in Actie.