Diaconaat

De belangrijkste taak van een christelijke gemeente is om begrijpend en met een begripvolle dienende houding in haar omgeving te staan. Dat betekent dat mensen die op welke manier dan ook op achterstand zijn geraakt, geholpen worden. Als daar structurele oorzaken van zijn aan te wijzen, worden die zo mogelijk aangekaart. Zo krijgt de hele gemeente de sociale implicaties van de Bijbelse boodschap concreet voor ogen. Dat is de functie van de diaconie.

Concreet zijn er het laatste jaar acties geweest voor o.a. de vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos, de voedselbank op Texel, de kerken in Syrië en Beiroet, het hospice Texel. In De Koog wordt een huisje gerenoveerd dat we ter beschikking zullen stellen aan mensen met een te smalle beurs die geen vakantie kunnen betalen maar er volgens de diaconie uit hun woonplaats wel baat bij hebben om eens ‘uit te waaien’.

Onze diakenen zijn Fiet van Beek, tevens voorzitter van de Kerkenraad, Joke Sabelis en Stefanie Bremer.

Giften

Giften voor de diaconie kunt u van de belasting aftrekken vanwege de ANBI-status. Ons RSIN-nummer is 824134400.

U kunt uw gift overmaken op:

NL 44 RABO 03 62 50 95 06 t.n.v. Diaconie Waal Koog Den Hoorn

Plannen en uitgaven

Wilt u meer weten over de uitgaven van de diaconie en de plannen voor het volgende jaar?

Jaarrekening 2022: jaarrekening 2022 WKH diaconie

Begroting 2023: begroting diaconie 2023

Stichting Kerken en Minima Texel

In de stichting Kerken en minima Texel werken de drie protestantse gemeenten (PKN),de Doopsgezinde Gemeente en de Rooms-Katholieke parochie samen.

De stichting stelt belangeloos een stacaravan beschikbaar waarvan een Texelse minima een week gratis gebruik kan maken. Opgave voor gebruik gaat via de Sociale Dienst van de gemeente Texel. Het gaat om de periode tussen 1 mei en 1 november.

Ook helpt de stichting gezinnen als er betalingsachterstanden of schulden zijn. Men krijgt dan een renteloze lening die in betaalbare porties terug wordt betaald en/of een gift.

Voor meer informatie: zie de link.