Kerkblad

Het Tessels Kerkblad

Het Tessels Kerkblad is een gemeenschappelijk kerkblad voor de drie PKN gemeenten en de Doopsgezinde gemeente op Texel. Het verschijnt (bijna) maandelijks en komt 11 keer per jaar uit.

U kunt de laatste edities altijd digitaal vinden via www.kerkpleintexel.nl . Als u zich wilt abonneren op de papieren versie kunt u dat melden bij de dominee of een van de andere kerkenraadsleden.

Een abonnement op de papieren versie kost € 12,50 per jaar. Als u niet op Texel woont, komen er portokosten bij.