Anne Kooi, predikant protestantse gemeente Waal-Koog-Den Hoorn

Ds. Anne Kooi is sinds december 2019 de predikant van onze gemeente. Hiervoor was ze gemeentepredikant van de Protestantse kerk in Brussel (PKB). Deze PKB is een gemeente van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB): de Belgische zusterkerk van de PKN.

Ds. Anne (1955) is geboren en getogen in Amsterdam. Ze studeerde in de jaren 80 van de vorige eeuw theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Eerst werkte ze gedurende 4 jaar als theoloog redacteur-verslaggever bij de Ikon-radio. In de beginjaren van de 21e eeuw was ze arbeidspredikant van de NHK in Gelderland, met als specialisaties de sectoren van de landbouw, de ‘oude industrie’ en de zorg. In 2005 werd ze predikant-directeur van het Diaconaal Centrum voor het Gevangenis¬pastoraat (DCG) in Haarlem. Op grond van haar kennis en ervaring in het gevangeniswezen werd ze in België in 2012 niet alleen gemeentepredikant, maar werkte ook een dag in de week in gevangenissen in Brussel e.o. en werd lid, later voorzitter, van de landelijke managementcommissie voor het gevangenispastoraat in België.