Lid worden?

Vriend of gastlid worden

Naast het vertrouwde lidmaatschap van de kerk in de plaats waar u woont, bestaat sinds kort ook de mogelijkheid om u als gastlid of vriend te laten inschrijven bij onze gemeente. U kunt vriend worden als u elders (ook in het buitenland) lid bent van een protestantse kerk. U kunt vriend worden als u lid bent van een ander kerkgenootschap. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de dominee of een van onze kerkenraadsleden. Zie voor de contactgegevens onder ‘contact’.

 

Nieuw-ingekomenen

Als u van een andere gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland onze gemeente als nieuw-ingekomene binnenkomt, krijgt de ledenadministratie automatisch een signaal. Wij streven ernaar dat een van de vertegenwoordigers van de gemeente spoedig daarna contact met u opneemt. Het is altijd sowieso fijn als u dat moment niet afwacht en u toch alvast even meldt bij de predikant of bij een van de ambtsdragers van de gemeente. Zie voor de contactgegevens onder ‘contact’.