Wat wij geloven

We zijn een kleine maar hechte groep mensen die ons door Jezus Christus geroepen voelt. We proberen ons geroepen-zijn vorm te geven op een manier die bij ons past: zichtbaar of onzichtbaar, hoorbaar of in stilte. Samen zoeken we naar wat er in het licht van het geloof in actuele kwesties – zoals rond gastvrijheid of de klimaatcrisis – van ons verwacht kan worden.

De huidige gemeente Waal-Koog-Den Hoorn is het resultaat van een samengaan van drie vroegere gemeenten. Onze gemeente bestaat uit een krimpende en vergrijzende groep mensen die beseft hoe weinig vanzelf­sprekend geloven in ons tijd is. Toch wil onze gemeente blijvend openstaan voor gasten en geïnteres­seerden, helpen op maatschappelijk vlak, en bijvoorbeeld – op verzoek – gesprekken aanbieden over levensvragen. Als kerkleden willen we bewust horen bij de dorpen en de buiten­gebieden waar we wonen, om daar hopelijk mede van betekenis te zijn. We komen bijeen in de kerken van De Waal, De Koog en Den Hoorn.

De gemeente krijgt ook heel veel terug van de mensen in haar omgeving. Om te beginnen is er al decennialang (!) de Rommeltjesmarkt in Den Hoorn, die altijd op maandagmiddag open is. De markt wordt gedragen door veel vrijwilligers uit het dorp. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de historische kerk van Den Hoorn.

Daarnaast is er pal naast de kerk in Den Hoorn, het ontmoetingscentrum De Hoeksteen.

Ook daar zijn veel vrijwilligers van binnen en buiten de gemeente actief.

In de volgende zeven blokjes komt meer in detail naar voren wat ons geloof inhoudt

Ons geloof

Wie is God?

Dat moeten mensen zijn, die door hun eigen geschie­denis gelou­terd zijn en zeggings­kracht hebben gekregen. . lees verder

Wie is Jezus?

Jezus is geboren in Bethlehem en groeide op in Nazaret, in Galilea. Galilea is een arme streek in het land Israël ten tijde van het begin van onze jaartelling. . . lees verder

Wie is de heilige Geest?

De heilige Geest hoort bij de ‘Drie-eenheid’ van ‘Vader, Zoon en heilige Geest ‘. Daarmee wordt het samenspel van God als Vader, God als Jezus Christus en God als de heilige Geest bedoeld. . lees verder

Wat is de Bijbel?

De Bijbel is het heilige boek van het christen­dom. Deels is het ook het heilige boek van het jodendom. Heilig is: bijzonder en beschermd.. . lees verder

Wat is het christendom?

In onze tijd geldt het christendom als één van de wereldgodsdiensten. Het christendom is vernoemd naar Jezus die ook Christus wordt genoemd. . lees verder

Wat is het protestantisme?

Het protestantisme ontstaat als reformatie- beweging in Europa in de 16e eeuw. .. . lees verder

Godsdienstkritiek en godsdienstvrijheid

In de afgelopen jaren – we schrijven nu 2020 – dringen zich de verschrikkingen van religieus geweld weer aan ons op. . lees verder