Wie is wie?

Onze kerkenraad bestaat uit:

Fiet van Beek, voorzitter, diaken
Flip Breman, diaken
Jacob Lap, ouderling
Catharina van der Vis, ouderling
Dik Kikkert, ouderling-kerkrentmeester
Gery Lap, ouderling-kerkrentmeester
Bart Scholten, ouderling-kerkrentmeester
Anne Kooi, predikante