Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters behartigt de zakelijke kant van ons gemeente zijn. Dat betreft de financiën en andere materiële zaken, waaronder het beheer van de gebouwen. In het college zitten gemeenteleden die tot kerkrentmeester gekozen zijn, aangevuld met adviseurs.

Leden van ons college van Kerkrentmeesters:

Bart Scholten, voorzitter, ouderling-kerkrentmeester
Pieter Plug, secretaris
Dik Kikkert, ouderling-kerkrentmeester
Gery Lap, ouderling-kerkrentmeester
Herman Bakker, kerkrentmeester

Onze kosters zijn:

Chris Peters
Rietha Lap
Stefanie Bremer