Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters behartigt de zakelijke kant van ons gemeente zijn. Dat betreft de financiën en andere materiële zaken, waaronder het beheer van de gebouwen. In het college zitten gemeenteleden die tot kerkrentmeester gekozen zijn, aangevuld met adviseurs.

Leden van ons college van Kerkrentmeesters:

Flip Breman, voorzitter, ouderling-kerkrentmeester
Herman Bakker, kerkrentmeester

De kerkrentmeesters zijn te bereiken op het mailadres kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl

Onze kosters zijn:

Rietha Lap
Stefanie Bremer

Giften

Giften voor de kerk kunt u van de belasting aftrekken vanwege de ANBI-status. Ons RSIN nummer is 823871381. U kunt uw gift overmaken op:

NL 37 RABO 03 62 51 28 33 t.n.v. PKN gemeente Waal Koog Den Hoorn

Plannen en uitgaven

Wilt u meer weten over de uitgaven van de kerk en de plannen voor het volgende jaar?

Jaarrekening 2022: resultatenoverzicht

Begroting 2023: overzicht begroting 2023

Begroting 2024: overzicht begroting 2024

Toelichting begroting 2024: toelichting begroting 2024