Pastoraat

Niet alleen de leden van onze gemeente, maar iedereen die dat aangeeft mag rekenen op een pastoraal bezoek of contact. Zowel de dominee als de kerkenraadsleden bieden zich daarvoor aan. Als u van dat aanbod gebruik wilt maken, of als u ons wilt wijzen op een situatie die onze aandacht behoeft, kunt u de dominee of de kerkenraadsleden daarover altijd even aanspreken, bellen of mailen.