Op 30 januari hebben we afscheid van Chris Peters genomen als koster van WaalKoogDenHoorn. Nu Chris zijn kosterswerkzaamheden neerlegt, is het hem gegund dat hij ‘met pensioen’ eerst eens even gaat uitrusten van de enorme hoeveelheid werk die hij heeft verricht. Chris heeft 15 jaar een belangrijke rol gespeeld in onze gemeente. Eerst bij de Rommeltjesmarkt, daarna als hulpkoster met Annie Vlaming en vervolgens als koster samen met Rietha Lap en Stefanie Bremer. In het opzetten van de activiteiten in De Hoeksteen is zijn rol enorm groot geweest. Denk aan de concerten, de rondleidingen, de tentoonstellingen.

Zijn ‘hoe is het met jou?’ en de aandacht die daarop volgde, zal gemist worden. Net als zijn humor, gemopper en goede ideeën.  Chris was er vaak ’s morgens vroeg al voor koffie voor de hovenier en ’s avonds laat nog of weer om na een concert op te ruimen, af te wassen, het licht uit te doen en af te sluiten. Zijn inzet was enorm.

Vanwege corona was het niet mogelijk om een ‘afscheidsfeest’ te organiseren. In de kerkdienst van 30 januari hebben we Yvonne en hem wel in de bloemetjes gezet, wat lekkers meegegeven, toegesproken en -gezongen, een dikke stapel lieve kaarten overhandigd van gemeenteleden en een bon voor een fijne avond met vrienden. Dat alles als dank én blijk van waardering. We zien Chris vast weer snel terug als vrijwilliger bij een van onze activiteiten, maar niet meer als de onvermoeibare koster die voor iedereen klaar stond.

Daarom zeggen we nu: bedankt én tot ziens!