De gemeente Texel heeft de samenwerkende kerken laten weten dat zij bereid is om er bij het Rijk op aan te dringen 500 kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen naar Nederland te halen. De drie Protestantse Kerken, de Baptistengemeente en de RK Parochie hadden daar in een gezamenlijke brief om gevraagd omdat de situatie in de kampen voor kinderen onveilig is, verslechtert en er corona dreigt. Er zijn circa 5500 kinderen zonder ouders, zonder passende voorzieningen en zonder onderwijs in kampen als Moria op Lesbos.

De gemeente Texel heeft de kerken het volgende laten weten:

“Mede naar aanleiding van uw verzoek zullen wij het rijk oproepen om alleenstaande vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen. Mocht het verzoek komen om op Texel vluchtelingenkinderen te plaatsen, dan zal de gemeente Texel zich inzetten om de juiste begeleiding te organiseren en op Texel aan te bieden. Daarbij maken we graag gebruik van uw hulpaanbod.”

 De kerken zijn verheugd met deze snelle en positieve reactie en hoopt dat Texel zo kan bijdragen aan een oplossing voor deze kinderen. Als er ook kinderen naar Texel zullen komen, zijn de kerken bereid om steun te bieden in praktische en financiële zin. Tevreden zijn de kerken pas als er daadwerkelijk iets voor de kinderen verandert en zij naar Nederland mogen komen.

Er zijn inmiddels 81 gemeenten en er is 1 provincie (Utrecht), die er bij het Rijk op aangedrongen heeft deze kinderen in Nederland een kans te geven. Ook Kerk in Aktie, Defence for Children, Vluchtelingenwerk NL en een groep prominente Nederlanders (waaronder Jan Terlouw) maken zich hier hard voor. De druk vanuit de samenleving neemt toe.