Kerk is niet een plaats waarin we God ‘ingevangen’ hebben. God woont daar misschien wel, maar Hij is daar zoals Hij op alle plekken van de aarde woont. God heeft geen voorkeur voor de kerk. Hij is ook niet gebonden aan conventies, denominaties, confessies, tradities; integendeel. God gaat door de wereld met Zijn ongekende en ongebonden gang (Lied 943). In de Bijbel lezen we dan dat Hij een voorliefde heeft voor plekken waar mensen buiten de boot vallen.

Voor ons heeft de kerk, en zeker ook het kerkgebouw, wel de betekenis dat er letterlijk ruimte is voor het zoeken naar God. Daar is niets mis mee; integendeel. Het is fijn dat er ‘kerk’ is in het midden van een harde en soms onmenselijke wereld. De kerk is ook een rustpunt, een plek van troost; dan vindt het gebouw zijn bestemming als ‘Gods huis’. Wie in een kerk werkt weet dat er soms sporen van intens gelovig leven blijven kleven in de kerkgebouwen. Zo vinden we voorwerpen of brieven die door mensen bewust anoniem aan God gegeven zijn. Soms ligt er opeens een bijzondere tekst: een geloofsbelijdenis of een mooi verwoorde gedachte. Zo vond de willekeurige passant Kees van Veen in een willekeurige kerk in Frankrijk de volgende anonieme tekst. Hij vertaalde hem uit het Frans en publiceerde hem; die werd opgenomen in het blad ´Woord en Weg’. En ik neem nu de tekst weer over. Op een indringende manier gaat die over het Onze Vader.

Zeg niet

Zeg niet Vader, als jij je niet als dochter of zoon gedraagt.

Zeg niet Onze, als je opgesloten zit in je egoïsme.

Zeg niet Die in de hemelen zijt, als je zelf alleen maar aan aardse dingen denkt.

Zeg niet Uw naam worde geheiligd, als je alleen maar aan je eigen eer denkt.

Zeg niet Uw koninkrijk kome, als je het verwart met materieel succes.

Zeg niet Uw wil geschiede, als je het niet accepteert als die je niet bevalt.

Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood, als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.

Zeg niet Vergeef ons onze schulden, als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.

Zeg niet Leid ons niet in verzoeking, als jij jezelf eraan blootstelt.

Zeg niet Verlos ons van de boze, als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.

Zeg niet Amen, als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.

ds. Anne Kooi