Dit jaar beleven we een vreemde Advents- en Kerstperiode. We kunnen elkaar niet ontmoeten in de kerk. Nu de regering wederom vergaande maatregelen heeft afgekondigd, heeft de kerkenraad besloten dat we vanaf nu tot 1 februari geen kerkdiensten met kerkgangers zullen hebben. Wél wordt er een dienst georganiseerd die uitgezonden zal worden op www.kerkdienstgemist.nl. De diensten in 2020 zijn in de Hoornder kerk, de diensten in januari 2021 zijn afwisselend in Den Hoorn-Den Burg en Oosterend. We werken dan weer samen met de andere protestantse gemeentes, ook zij houden vanaf heden geen diensten met kerkgangers.

Het is een verdrietig maar onvermijdelijk besluit. Juist in deze donkere tijd, hadden we graag samen de geboorte van het kerstkind gevierd. Het samen krijgen we corona onder controle, gaat echter over ons allemaal. We willen geen gebruik maken van de extra ruimte die de kerken gegund wordt en voelen ons solidair met alle anderen die tijdens deze lock-down getroffen worden.

De brief die de leden van onze gemeente onlangs kregen over de diensten rond Kerst was al heel snel achterhaald. De wens dat de we toeleven naar het Licht dat donker overwint, staat als een huis, maar alle organisatorische dingen kloppen niet meer.

In de agenda van de website zal steeds de meest recente informatie over de kerkdiensten staan.

We wensen u heel goede kerstdagen!