De Koog kent twee rijksmonumenten. Ze zijn beide op het pleintje aan de Dorpsstraat te vinden: de Koger kerk en het zogenaamde huisje van moeder Mosk (genoemd naar de laatste bewoonster). Beide worden dit jaar gerenoveerd. Het werk begint in juni. Als alles volgens planning verloopt, is het in het voorjaar 2024 achter de rug. Dan ziet het pleintje met het meest gefotografeerde huisje van De Koog er weer goed uit.
Beide gebouwen zijn van de protestantse gemeente WaalKoogDenHoorn. Het huisje heeft een maatschappelijke bestemming. Het is van de diaconie. Het doel van een diaconie is het ondersteunen van mensen die op welke manier ook op achterstand zijn geraakt. Vroeger werd het wel armenzorg genoemd, maar die vlag dekt de lading niet meer. Het gaat erom de sociale implicaties van de Bijbelse boodschap zo concreet mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door financiële steun aan kwetsbaren, maar ook om het bieden van een vangnet en het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten. In De Koog is een lange traditie van bijeenkomsten van het Zomerwerk/Zomerkerk ten behoeve van de vele toeristen die in het dorp verblijven, zowel Nederlands- als Duitstaligen. Vaak wordt gevraagd of de deur van de kerk niet vaker open kan.
Het huisje kent een woongedeelte waar een gastheer/vrouw komt te wonen. Die persoon coördineert het verblijf van mensen die in het gastendeel verblijven. ’s Zomers zullen dat overkantse vrijwilligers zijn die de kerk komen helpen zodat de deuren ook doordeweeks vaker open kunnen. Bezoekers kunnen dan binnenlopen voor een praatje, plaatje, wat stilte en het branden van een kaarsje. ’s Winters zijn er gasten uit de grote steden met een smalle beurs, die zo via hun diaconie er eens een weekje uit kunnen. Er vinden geen commerciële activiteiten in het huisje plaats. De gasten betalen niet voor hun verblijf.
Huisje en kerk worden meteen verduurzaamd. Met een warmtepomp en zonnepanelen worden zowel het huisje als de kerk verwarmd. Bij de isolatie van het huisje wordt schapenwol gebruikt.
De diaconie neemt het grootste deel van de kosten voor haar rekening en heeft ook fondsen aangeschreven die hopelijk gaan bijdragen. Voor de kosten van zaken als tegels, zonnepanelen en keuken hopen we sponsors en gevers te vinden in De Koog.