Den Hoorn heeft een tweede luidklok! Deze Jakob-klok is deze week in Friesland gegoten en overgebracht naar Texel, waar hij vrijdag aan het eind van de middag met de boot arriveerde. Na een ceremonie in de kerk, waar wensen werden uitgesproken door meerdere mensen, waaronder de oudste en de jongste Jakob uit Den Hoorn en ds. Anne Kooi (zie haar bijdrage onderaan dit bericht).

Tweede luidklok Den Hoorn De Jakob-klok

De komst van de tweede luidklok, ook wel papklok genoemd, is een initiatief van een speciaal daarvoor opgerichte stichting. Bestuursleden Arie Abbenes, Jan Mooren en Kees Boon wisten draagvlak en financiële middelen te vinden. Een dorpsfeest rond het inluiden was door de coronamaatregelen niet mogelijk. Wel is er een film gemaakt over the making off.

Aan Fiet van Beek, voorzitter van de kerkenraad WaalKoogDenHoorn, werd gevraagd de klok voor het eerst te luiden. Zij zette zaterdagavond de klok in werking na het uitspreken van onderstaand door haar gemaakt gedicht:

INLUIDEN

Vele eeuwen maakte een bas furore:

de Mariaklok, elk half uur te horen.

Carpe Diem zorgt voor een nieuw geluid:

Jakobs lichte toets komt ons nu ter ore.

 

Hij wijst de weg naar waar de klepel hangt,

laat hoop kwartieren, baant tijdig een pad.

Wees welkom, Jakob, in ons dorpse midden,

en sla je allereerste Hoornder slag.

Hoornder kerk

Ds. Anne Kooi vertelde over de betekenis van de naam Jakob en de historie daarvan. Lees hier haar wensspreuk en toelichting:

‘De naam Jakob markeert de tijd en verbindt het heden met verleden en toekomst. Moge deze klok Jakob, dienstbaar aan de mensen, zijn naam waardig verder dragen.´

In de joods-christelijke traditie heeft de naam Jakob oude papieren. Jakob is de derde aartsvader in de drieslag Abraham, Isaak en Jakob. Zijn naam betekent ´God beschermt´ of ´moge God beschermen´. Hij wordt ook wel ´hielenlichter´ genoemd omdat hij bij zijn geboorte de hiel vasthield van zijn, een fractie oudere, tweelingbroer Esau. Jakob gaat ´Israël´ heten na zijn gevecht met een onbekende (God?) bij de beek Jabbok.

De naam Jakob, of in het Latijn Jakobus of Jacobus, kwam veel voor in het Israël in de dagen rond het begin van onze jaartelling. Zo zijn er in het nieuwe testament twee mannen met de naam Jakobus te vinden. Zo is daar Jakobus, één van de 12 leerlingen van Jezus. Hij is de broer van medeleerling Johannes, en beiden worden ze de zonen van Zebedeüs genoemd. In de kerkelijke traditie wordt deze Jakobus ´de meerdere´ genoemd.

En er is de broer van Jezus, Jakobus ´de mindere´. Tijdens het leven van Jezus behoorde hij niet tot diens kring van volgelingen, maar later werd hij toch de eerste bisschop van Jeruzalem. Op grond van zijn goede reputatie wordt hij ook Jakob ´de rechtvaardige´ genoemd. Aangenomen wordt dat hij de schrijver is van de brief van Jakobus die in het nieuwe testament opgenomen is.

In de loop van de kerkgeschiedenis zijn er velen die de naam Jakob, Jacob, Jakobus, Jacobine, etc. dragen. Het is aardig om te wijzen op de volgende spin-off van de naam Jakob: “De jakobijnen of jacobijnen (Frans: Jacobins) vormden tijdens de Franse Revolutie van 1789 tot 1794 een centralistische, hervormingsgezinde beweging, die zich inzette voor meer sociale rechtvaardigheid, volkssoevereiniteit en de ondeelbaarheid van de Franse Republiek. (Wikipedia).” En met deze Franse connectie kunnen we niet om het kinderliedje Vader Jakob heen: ´Vader Jakob, vader Jakob, slaapt gij nog? Alle klokken luiden: bim bam bom!´           Een mooi pleidooi voor structuur in de tijd!