Dit weekend wappert de vredesvlag bij de kerk van Den Hoorn. We houden die standaard hoog. Op aswoensdag riep de Raad van Kerken Nederland alle kerken op om de klokken te luiden om op te roepen te bidden voor vrede. Onze drie kerken, die van De Waal, De Koog en Den Hoorn, hebben gehoor gegeven aan die oproep en luidden van 17.15 tot 7.30 uur.