De Waalder kerk is door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument. Het gebouw wordt hiermee erkend als een belangrijk cultuurhistorisch gebouw op Texel. Daarnaast heeft gebouw hoge esthetische kwaliteit door het ver doorgevoerde normenschema van cirkels, vierkanten, achtkanten en Grieks kruis, de klassiek religieus-symbolische vormen. Het meubilair van de kerk vormt een onlosmakelijk geheel met de architectuur. Architectuur en inrichting vormen een dermate gaaf geheel dat ze in samenhang bewaard moeten blijven. Aldus de gemeente.

De protestantse gemeente Waal-Koog-Den Hoorn is verheugd over het aanwijzen van de Waalder Kerk als gemeentelijk monument. De kerk is weliswaar niet zo oud (1952), maar is wel zeer bijzonder. Door deze erkenning van de gemeente zal de belangstelling voor het gebouw ongetwijfeld toenemen, zal gebouw en interieur beschermd worden en is het mogelijk aanspraak te maken op subsidies t.b.v. die bescherming.

Meer hierover is hier te lezen: 2019 RO Kerk De Waal Texel