Latest News2020-10-27T12:41:09+01:00
709, 2021

De leerlingen

Door |7 september 2021|Categories: Publicaties de Hoornder|

In de dagen dat ik dit schrijf neemt de taliban de macht over in Afghanistan. Zoals vast u allemaal in Den Hoorn, werd ik via televisie en sociale media op de hoogte gehouden van de enorme ellende onder de bevolking aldaar toen de Amerikaanse- en NAVO-troepen Afghanistan verlieten. Ik zag de angst in de ogen van de mensen in Kabul, en dan vooral van de vrouwen en kinderen. Ik hoorde [...]

2308, 2021

De liefde van God in Christus; niets kan ons scheiden

Door |23 augustus 2021|Categories: Kerkblad|

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen: “Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, [...]

1007, 2021

Klimaatethiek

Door |10 juli 2021|Categories: bezinning, Kerkblad|

Klimaatethiek In onze dagen maken we mee hoe de eventuele grip als rem op de opwarming van de aarde als nog-net-mogelijk handelings­perspectief, aan de mensheid lijkt te ontsnappen. De hittegolven in Canada en de VS, extreme hoeveelheden blikseminslagen met enorme bosbranden in gematigde en arctische streken tot gevolg, het smelten van gletsjerijs en het ijs aan de polen, de extremen als het gaat om orkanen en tornado´s.., het lijkt allemaal [...]

1007, 2021

Fundamenten van diaconie

Door |10 juli 2021|Categories: bezinning, Kerkblad|

Fundamenten van diaconie Wij kennen ‘de diaconie’ als het college van diakenen, waarbij we tegelijkertijd weten dat ‘de diaken’ een kerkelijk ambt vervult. De instelling van ‘de diaconie’ wordt beschreven in Handelingen 6:1-6: “Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Grieks­taligen, die de Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse onder­steuning werden achtergesteld. Daarop riepen de twaalf apostelen de [...]

2806, 2021

Op verhaal komen

Door |28 juni 2021|Categories: Nieuws|

Iedere donderdagmiddag in juli en augustus van half 5 tot half 6 kunt u in de Hoornder kerk op verhaal komen. Op Verhaal Komen is een initiatief van gasten op Texel en de PKN-gemeente Waal-Koog-Den Hoorn. Eerst hoort u een orgelconcert, vervolgens is er een meditatief deel met meer muziek, een verhaal of gedichten en stilte. Geen preek, geen gemeentezang, maar een uurtje om je mee te laten voeren door [...]

2806, 2021

Zomerdiensten

Door |28 juni 2021|Categories: diensten, Nieuws|

In juli en augustus bent u hartelijk welkom in een van onze kerkdiensten! Elke zondag is er om 10 uur een dienst in De Waal en een dienst in Den Hoorn. We zien uit naar uw komst en vinden het fijn om gasten te ontvangen. Het is fijn als u laat weten dat u komt. Per kerkdienst is het aantal plaatsen beperkt vanwege de anderhalvemeter-maatregel (corona). Gelukkig kunnen er in Den [...]

406, 2021

Natuur is niet schepping

Door |4 juni 2021|Categories: bezinning, Publicaties de Hoornder|

Natuur is niet schepping   Het idee dat God te ken­nen is in de natuur of via de natuur, heeft weliswaar een lange traditie binnen de christelijke theologie, maar het is ook een vorm van theologie waar heftig tegen gepro­testeerd is. Het verzet tegen deze - zoals dat heet - 'natuurlijke theologie' maakt duidelijk waar­om het nodig is om heel kritisch te kijken naar iedere vorm van religie die de [...]

106, 2021

Dienen

Door |1 juni 2021|Categories: bezinning, Kerkblad|

Dienen   Tijdens de coronapandemie komt het thema regelmatig naar voren. Namelijk: ‘waarom zijn we kerk?’ In deze tijd wordt dat thema alleen nogal eens specifiek ingevuld aan de hand van de vraag ‘wat blijft er over van de gemeente als we niet meer kunnen zingen of koffie­drinken?’ Wie ons als kerkgangers een beetje kent, kan ook inderdaad met recht en rede vermoeden dat er niet veel aan kerk-­enthousiasme overblijft [...]

1005, 2021

Hemelvaart

Door |10 mei 2021|Categories: bezinning, Kerkblad|

Hemelvaart Op donderdag 13 mei dit jaar is het hemelvaartsdag. Een dag waar we als christelijke wereld eigenlijk nauwelijks meer bij stilstaan. Na die dag is het anderhalve week later Pinksteren. Eigenlijk jammer dat we de hemelvaart van Jezus in ons ‘moderne’ bestaan niet meer kennen, want zonder hemelvaart kun je Pinksteren niet goed vieren. Ik las nog eens de tekst die het meest uitvoerig is over de hemelvaart van [...]

705, 2021

Schepping is niet natuur

Door |7 mei 2021|Categories: bezinning, Publicaties de Hoornder|

Schepping is niet natuur Eén van de gemeenteleden van de protestantse kerk alhier gaf mij een oud exemplaar van een prachtig boek dat geschreven was midden in de roerige kerkelijke geschiedenis van Texel. Het was een boek dat door dominee J.J. Buskes geschreven was; herinneringen aan zijn predikantschap dat begon met een termijn op Texel, getiteld: ‘Uet eiland, de stad en het Koninkrijk’. Wat me trof is dat de discussies [...]

1504, 2021

Ten derde dage wederom opgestaan…

Door |15 april 2021|Categories: bezinning, Kerkblad|

Ten derde dage wederom opgestaan… De Apostolische Geloofsbelijdenis is een van de belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk Nederland. Zo nu en dan worden we geconfronteerd met de vraag of we eigenlijk nog wel geloven wat daarin verwoord is. De vraag is dan tegelijkertijd ook: geloven we dat eigenlijk nog wel zó? Een fragment van die geloofsbelijdenis: “Ik geloof in Jezus Christus, (…) die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, [...]

204, 2021

Religie is ongeloof

Door |2 april 2021|Categories: bezinning, Publicaties de Hoornder|

Religie is ongeloof Het was de grote theoloog Karl Barth die in de vorige eeuw zei dat ´religie ongeloof is´. Hij maakte een verschil tussen een ‘religie aanhangen’ en ‘gelovig leven’. Ik denk dat als ik hem goed begrepen heb, we daar tegenwoordig in het nieuws rond de coroana-houding van sommige kerken weer voorbeelden van zagen. Het is even een doordenkertje dat een theoloog (die ook dominee was) heel kritisch [...]

2903, 2021

Kerkdiensten Stille Week en Pasen

Door |29 maart 2021|Categories: Nieuws|

De gezamenlijke protestantse gemeentes op Texel trekken ook in de Stille week samen op. De drie kerkdiensten zullen alleen online te volgen zijn op kerkdienstgemist.nl, aanvang is half 8. Op Witte Donderdag komt de dienst (met Heilig Avondmaal) uit de Maartenskerk in Oosterend. Voorganger is ds. Kees de Jong. Op Goede Vrijdag is ds. Anne Kooi is de voorganger in de kerk van Den Hoorn. De Paaswake komt uit Den [...]

2903, 2021

Een bloemetje om weg te geven

Door |29 maart 2021|Categories: Nieuws|

Op Stille Zaterdag, 2 april, is er bij de protestantse Texelse kerken weer gelegenheid om een gratis bos bloemen-om-weg-te-geven te halen. Wie iemand weet die nodig aan een bloemetje toe is of iemand wil verrassen met een blijk van leven, kan tussen 10 en 14.00 uur een bos tulpen komen halen bij de Waalder kerk, de kerk van Den Hoorn en het Koger Kerkje. Voor wie wil is er een [...]

2003, 2021

David, Jezus en de Olijfberg

Door |20 maart 2021|Categories: bezinning, Kerkblad|

David, Jezus en de Olijfberg   Weten we wel wat er direct na het ‘Laatste Avondmaal’ van Jezus, d.i. zijn laatste Pesachmaaltijd, gebeurde? Ik denk dat de volgende verzen de minst bekende zijn uit de lijdens­geschiedenis van Jezus. “Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk [...]

1603, 2021

Na Pasen en verder

Door |16 maart 2021|Categories: bezinning, Publicaties De Weelder|

Na Pasen en verder   We komen in de kerk niet bij elkaar om successen te vieren. We komen bij elkaar om tastend en zoekend sporen van God in ons leven te ontdekken. Wat jij gevonden hebt, wordt waardevol om te delen, niet omdat het een intrigerend verhaal is, maar omdat het – misschien wel gerijpt in vertwijfeling – een eerlijk en authentiek verhaal is. God is in het hier [...]

503, 2021

Contrast met GOT

Door |5 maart 2021|Categories: bezinning, Publicaties de Hoornder|

Contrast met GOT   In deze tijd komt ons de ‘lijdenstijd’, dat is de 40 dagen tijd voor Pasen, dicht op de huid. Nu ons dagelijkse leven nog steeds helemaal anders dan anders is vanwege het coronavirus dat onder ons rondwaart, begrijpen we misschien beter wat dat is: lijden, eenzaamheid, afzien en uitzichtloosheid. Tegenwoordig zijn we in het kader van coronawappies ook getuige van psychische en zelfs fysieke agressie. Niemand [...]

1302, 2021

Kun je niet eens één uur met mij waken?

Door |13 februari 2021|Categories: bezinning, Publicaties de Hoornder|

Kun je niet eens één uur met mij waken? Naarmate de maatregelen rond de coronacrisis langer duren zien we dat de irritatie toeneemt. Mensen hebben een tijdlang hun begrip en solidariteit getoond, maar nu komt het eigenbelang toch onmiskenbaar bovendrijven en gaan mensen eisen stellen. Die irritatie is heel begrijpelijk natuurlijk als je zelf enorm de dupe wordt van de lockdown, omdat je je werk of je schoolcarrière in gevaar [...]

1202, 2021

De voeten wassen van een ander

Door |12 februari 2021|Categories: bezinning, Kerkblad|

De voeten wassen van een ander   Als we hoogwaardigheidsbekleders symbolisch, ritueel en plechtig de voeten zien wassen van mensen uit een welgekozen doelgroep, is de boodschap altijd meerduidig. De dienst aan de publieke naaste is zo altijd ook een dienst aan zichzelf. Het imago van nederigheid ‘siert’ de wasser. Hij of zij zal daar zelf niet veel risico mee lopen. De gewassene blijft met schone voeten zitten, maar speelt [...]

1501, 2021

Zingen als zonde

Door |15 januari 2021|Categories: bezinning, Kerkblad|

Zingen als zonde Ik moet deze dagen steeds denken aan wat er in Psalm 69: 10 staat: “De harstocht voor uw huis heeft mij verteerd, de smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.” Onlangs schreef Axel Wicke, predikant in Den Haag, dat het eigenzinnig vasthouden aan het zingen door kerkelijke gemeenten ondanks alle klemmende adviezen, en met een beroep op de scheiding van kerk en staat, tot een [...]

1001, 2021

Wat zou Jezus doen?

Door |10 januari 2021|Categories: bezinning, Publicaties de Hoornder|

Wat zou Jezus doen?   Opnieuw ontkom ik er niet aan. Ik zit achter mijn laptop dit bericht aan u te schrijven terwijl de hele wereld net getuige is geweest van de bestorming van het Capitool door losgeslagen Trump-aanhangers. Ik ben er nog helemaal van onder de indruk en kan moeilijk aan iets anders denken. Er ligt een zee en een oceaan tussen mijn beschutte plek hier op aarde en [...]

2412, 2020

Wat zou Jezus doen?

Door |24 december 2020|Categories: bezinning, Kerkblad|

Wat zou Jezus doen?   Als ‘de Heer’ komt, dan dient zijn toekomst zich al ver van tevoren aan. De adventstijd, het ´in verwachting zijn´, duurt maar liefst 4 weken. We verwachten de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Naar menselijke maatstaven valt zijn komst aan het einde van het jaar, maar die staat wel in het teken van het begin van de geschiedenis van God met ons. Die [...]

2312, 2020

Vluchtelingen en Kerst: struikelsteen 13-16

Door |23 december 2020|Categories: bezinning, Publicaties de Hoornder|

Vluchtelingen en Kerst: struikelsteen 13-16   We denken aan Kerst vaak aan het feest waarop we ons samen gezellig thuis nestelen en ons koesteren in de warme genegenheid van familie en vrienden. Ik zou zeggen: juist dit jaar, met zoveel corona-ellende is ons dat extra gegund, ook al zijn er beperkingen in de hoeveelheid mensen die in huis mogen komen. Ergens doet dat denken aan de ongemakkelijke manier waarop Jezus [...]

2112, 2020

Samen Kerst

Door |21 december 2020|Categories: Nieuws|

Samen kerstvieren ziet er in 2020 heel anders uit dan andere jaren. Het 'komt alle tezamen' is geen oproep om naar de kerk te komen, maar om samen - jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn - de geboorte van Jezus Christus te vieren. De Waddengemeente en de protestantse gemeenten Den Burg en Waal-Koog-De Hoorn wensen u gezegende kerstdagen en Licht in de duisternis. [...]

1812, 2020

Kerkdiensten tijdens lock-down

Door |18 december 2020|Categories: diensten, Nieuws|

Dit jaar beleven we een vreemde Advents- en Kerstperiode. We kunnen elkaar niet ontmoeten in de kerk. Nu de regering wederom vergaande maatregelen heeft afgekondigd, heeft de kerkenraad besloten dat we vanaf nu tot 1 februari geen kerkdiensten met kerkgangers zullen hebben. Wél wordt er een dienst georganiseerd die uitgezonden zal worden op www.kerkdienstgemist.nl. De diensten in 2020 zijn in de Hoornder kerk, de diensten in januari 2021 zijn afwisselend [...]

1512, 2020

Een akelig ‘stille nacht’

Door |15 december 2020|Categories: bezinning, Publicaties De Weelder|

Een akelig ‘stille nacht’ We kennen allemaal dat kerstlied wel: “stille nacht, heilige nacht, Davids zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, …”. Het is een lied dat zo maar de sfeer kan oproepen van een vrieskoude wandeltocht door een verstilde besneeuwde kerstnacht naar de kerk, met daarbinnen warme chocolademelk en glühwein. Het heeft iets geruststellends in z’n vertrouwdheid en [...]

511, 2020

Geldt Geld?

Door |5 november 2020|Categories: bezinning, Kerkblad|

Geldt geld? Geldt geld? Een bekende hedendaagse uitspraak is: wie betaalt bepaalt. In de kerk, en dan specifiek in de overwegingen van de diaconie en het college kerkrentmeesters, ligt dat wat complexer. Want het is maar de vraag wie ‘betaalt’. Of ‘wie’ betaalt. Zijn dat de mensen die de kerkelijke bijdragen betalen? Of is dat Jezus Christus? Of zijn het in Zijn naam de armen? In [...]

111, 2020

Vluchtelingen: struikelsteentjes 9-12

Door |1 november 2020|Categories: bezinning, Publicaties de Hoornder|

Vluchtelingen: struikelsteentjes 9-12 Het beeld wil maar niet wijken. Dat vreemdelingen en vluchtelingen in de Bijbel een bijzondere en beschermde positie hebben is voor sommigen nieuw en voor anderen bijna niet te verteren. We gaan de adventstijd in, en dan bereiden we ons voor op de komst van Jezus; die joodse jongen uit Nazareth die eigenlijk in Bethlehem geboren is. Het christendom is niet te begrijpen [...]

2010, 2020

De wortels van ons geloof

Door |20 oktober 2020|Categories: bezinning, Kerkblad|

De wortels van ons geloof Het woord ´radicaal´ is afgeleid van het Griekse woord voor ´wortel´, namelijk ´radix´. In het Engels is dat woord nog herkenbaar in het woord ‘root’. ´Back to your roots´ is letterlijk vertaald: ´terug naar je wortels´ en het betekent dan ook zoiets als opzoek gaan naar je oorsprong. Wortels geven je hechting op jouw plek in het leven en ze zorgen [...]

510, 2020

Afsluiting activiteiten Zonnelied: Meer dan je zou denken

Door |5 oktober 2020|Categories: Nieuws|

De maand over het Zonnelied van Franciscus van Assisi werd afgesloten met een goed bezochte bijeenkomst op zondag 4 oktober. We luisterden naar orgelmuziek door Arie Abbenes, zang en piano door Ria en Jaap van der Slikke en voordracht door Alfred Valstar en Fiet van Beek. Zuidwest giert meedogenloos om de stenen. De man komt toch, staat trillend op zijn benen te zorgen voor wat rest. Zo liefdevol en plichtsgetrouw. [...]

110, 2020

Vluchtelingen: struikelsteentjes 5-8

Door |1 oktober 2020|Categories: bezinning, Publicaties de Hoornder|

Vluchtelingen: struikelsteentjes 5-8 Vorige maand heb ik laten zien dat er rond het thema vluchtelingen moeilijke teksten in de Bijbel staan. In het septembernummer stonden de eerste vier van die ´struikelteksten´ die betrekking hebben op vluchtelingen en vreemdelingen. Na de brand in het vluchtelingenkamp Moria laait de discussie over vluchtelingen­kinderen weer hoog op en is het voor kerk en politiek moeilijk om weg te lijken. Toch [...]

809, 2020

Toch Op Verhaal Komen

Door |8 september 2020|Categories: Nieuws|

Onder de huidige corona-maatregelen bleek het toch mogelijk om in augustus Op Verhaal Komen te organiseren. Op de donderdagmiddagen in augustus kwamen ondanks de hittegolf en een storm iets meer dan 30 mensen de rust en muziek van het Hoornder kerkje opzoeken, zowel gasten als Texelaars. Het waren bijzondere en mooie bijeenkomsten. Ook nu werd er weer gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een voorbede mee te geven naar de kerkdiensten. [...]

109, 2020

De veren van de rabbi (een joods verhaal)

Door |1 september 2020|Categories: bezinning, Kerkblad|

De veren van de rabbi; een joods verhaal Er waren eens twee vrienden. Beiden hadden het goed in het leven. Ze hadden elk een gelukkig gezin en goed werk. De een was koopman en de ander was rabbi. Maar, langzaam maar zeker groeide er een verwijdering tussen die twee. Na verloop van tijd begon de koopman roddels te verspreiden over de rabbi. Hij maakte het bont [...]

109, 2020

Vluchtelingen: struikelsteentjes 1-4

Door |1 september 2020|Categories: bezinning, Publicaties de Hoornder|

Vluchtelingen: struikelsteentjes 1-4 Deze dagen leeft het debat over vluchtelingen weer op in kerk en politiek. Vooral als het gaat om het in ons midden toelaten van kinderen uit de vluchtelingenkampen in Griekenland, zoals uit het kamp Moria op Lesbos. Als we daar genuanceerd over willen denken, maakt de Bijbel het ons niet makkelijk. Misschien willen wij kerkmensen het niet voor waar hebben, maar in de [...]

1808, 2020

Zonnelied In Hoeksteen en kerk

Door |18 augustus 2020|Categories: Nieuws|

Zusterlief Broederlief Het Zonnelied van Franciscus van Assisi in het Hoonder kerkje en de Hoeksteen Franciscus van Assisi was een monnik wiens leven eeuwen later nog inspireert. Hij kwam op voor de armen, leefde met hen samen, schreef het Zonnelied (waarvan meerdere bewerkingen in het Liedboek staan) en sprak, zo zegt men, met de dieren. 4 oktober Dierendag heeft met hem te maken, het is zijn zogenaamde naamdag. Het door [...]

1508, 2020

Een veilig welkom

Door |15 augustus 2020|Categories: bezinning, Publicaties De Weelder|

Een veilig welkom Misschien heeft u het al gemerkt: de kerk van De Waal wordt deze zomermaanden weer gebruikt voor kerkdiensten. Dat heeft alles te maken met corona-maatregelen. De protestantse gemeente Waal-Koog-Den Hoorn kwam in de voorgaande jaren altijd voornamelijk in de winter naar De Waalder kerk. In de zomer werd er dan voor gekozen om diensten in de kerk in De Koog te houden. Tijdens [...]

708, 2020

Tweede luidklok in Hoornder kerkje

Door |7 augustus 2020|Categories: Nieuws|

In het Hoornder kerkje zal een tweede luidklok worden geplaatst. De stichting Klok voor Den Hoorn heeft zich hiervoor ingespannen en de nodige fondsen verworven. Met toezeggingen van het Texelfonds, de gemeente, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de protestantse gemeente Waal-Koog-Den Hoorn is het merendeel van de kosten gedekt. De tweede klok is een kleinere uitvoering van de huidige klok die er al zes eeuwen hangt. Bij de bouw van [...]

108, 2020

Christelijk leiderschap?

Door |1 augustus 2020|Categories: bezinning, Kerkblad|

Christelijk leiderschap? Het is al een tijd een trend. Namelijk om je als christen binnen de moderne managementfilosofieën te onderscheiden met een model van ‘christelijke leiderschap’. En ik moet zeggen: voor mij is het een dilemma waar ik niet goed uitkom. Onlangs zag ik op TV een programma over christelijk leiderschap waarin alleen maar vrouwen aan het woord kwamen. Ik herkende vrouwelijke theologen waarvan ik boeken [...]

207, 2020

De dagen tellen met Psalm 90

Door |2 juli 2020|Categories: bezinning, Kerkblad|

De dagen tellen met Psalm 90 Niet lang geleden werd ik op het verschijnen van een bijzonder en actueel essay gewezen. Dat is het essay ‘In tijden van besmetting’ van Paolo Giordano (1982), een in Turijn wonende natuurkundige. Hij is als schrijver bekend geworden met o.a. de roman ‘De eenzaamheid van de priemgetallen’. In dat pas vertaalde en ook in Nederland uitgekomen essay, probeert Giordano te [...]

206, 2020

kind van de rekening in meervoud: rekenen op kinderen

Door |2 juni 2020|Categories: bezinning, Kerkblad|

kind van de rekening in meervoud: rekenen op kinderen Als Jezus een kind in het midden neerzet, - centraal stelt, zeg maar - is dat niet omdat kinderen zo schattig zijn. Ja, schattig kunnen ze inderdaad wel zijn, en dat we dat vinden is ook prima. Maar in de tijd van Jezus was een kind niet in de eerste plaats klein en vertederend, maar vooral klein [...]

106, 2020

De kerk als decorstuk

Door |1 juni 2020|Categories: bezinning, Publicaties de Hoornder|

De kerk als decorstuk Ik denk dat u het wel op TV gezien heeft. President Trump die in Washington een bijbel omhooghoudt voor het kerkgebouw dat bekend staat als de ‘kerk van de presidenten’. In de kerk was brandgesticht tijdens de rellen in de VS die volgden op de moord van George Floyd door politieagenten. De actie van de Amerikaanse president was een symbolisch gebaar. Maar [...]

2305, 2020

Gemeente Texel dringt in Den Haag aan op komst vluchtelingen

Door |23 mei 2020|Categories: Nieuws|

De gemeente Texel heeft de samenwerkende kerken laten weten dat zij bereid is om er bij het Rijk op aan te dringen 500 kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen naar Nederland te halen. De drie Protestantse Kerken, de Baptistengemeente en de RK Parochie hadden daar in een gezamenlijke brief om gevraagd omdat de situatie in de kampen voor kinderen onveilig is, verslechtert en er corona dreigt. Er zijn circa 5500 kinderen [...]

1305, 2020

Kinderen uit vluchtelingenkamp Lesbos

Door |13 mei 2020|Categories: Nieuws|

Kinderen uit vluchtelingenkampen op Lesbos "De gezamenlijke kerken op Texel doen een oproep aan de politiek om in actie te komen en kinderen uit vluchtelingenkamp Moria op Lesbos naar Nederland te halen. Nederland zou een paar honderd kinderen op kunnen nemen en waarvan tien op Texel. De kerken uiten hun noodkreet in een brief aan B en W van het eiland. Die moeten dan weer richting [...]

205, 2020

Goede herder

Door |2 mei 2020|Categories: bezinning, Kerkblad|

Goede herder Tijdens de coronacrisis komt de vraag naar leven en dood op scherp te staan. Er wordt dan met een misschien wel wat cynische nieuwsgierigheid of een kritische verwachting naar de kerken gekeken. Het evangelie pretendeert immers nogal wat. We beleven in dit zonnige maar door de pandemie donker overschaduwde voorjaar als altijd weer het Paasfeest, Hemelvaart en Pinksteren. Wat mag dat allemaal betekenen? Hoe [...]

105, 2020

De zwerfsteen en de pandemie

Door |1 mei 2020|Categories: bezinning, Publicaties de Hoornder|

De zwerfsteen en de pandemie De Hoornder kerk laat dit voorjaar haar medeleven klinken. De klok in de kerktoren zal gedurende maand mei telkens om 19 uur geluid worden, zoals hij dat al vanaf maart gedaan heeft. Dat is om te laten weten dat in deze coronacrisis het lijden van de mensen gekend is. Dat de ziekte en de isolatie meegevoeld wordt, dat de zware taak [...]

2004, 2020

Waalder kerk gemeentelijk monument

Door |20 april 2020|Categories: Nieuws|

De Waalder kerk is door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument. Het gebouw wordt hiermee erkend als een belangrijk cultuurhistorisch gebouw op Texel. Daarnaast heeft gebouw hoge esthetische kwaliteit door het ver doorgevoerde normenschema van cirkels, vierkanten, achtkanten en Grieks kruis, de klassiek religieus-symbolische vormen. Het meubilair van de kerk vormt een onlosmakelijk geheel met de architectuur. Architectuur en inrichting vormen een dermate gaaf geheel dat ze in samenhang bewaard [...]

804, 2020

Paasbloemen voor Texelaars

Door |8 april 2020|Categories: Nieuws|

Zondag is het Pasen, een van de belangrijkste feesten van het christelijk geloof. Ook de protestantse gemeenten op Texel vieren dat Christus is opgestaan. Nu bijeenkomsten niet mogelijk zijn en veel mensen thuis moeten blijven, willen we hen ‘een teken van Leven’ aanbieden. Op zaterdag 11 april, staan er bossen bloemen bij de protestantse kerken in Den Burg, Den Hoorn, De Waal, De Koog, Oosterend, Oudeschild en De Cocksdorp. Deze [...]

204, 2020

Onverwachte verhalen van hoop; Pasen in tijden van isolatie

Door |2 april 2020|Categories: bezinning, Kerkblad|

Onverwachte verhalen van hoop; Pasen in tijden van isolatie De Bijbel kent verhalen die maar weinig aan bod komen, ondanks het vermoeden dat ze bij velen tot de verbeelding zullen spreken. Neem nu Jeremia 32. En dan vooral Jeremia 32: 1-44. Wie kent dit verhaal van het sluiten van een contract bij het kopen van een akker? Wat is er aan de hand? Het Israël van [...]

104, 2020

De vreemdste Pasen

Door |1 april 2020|Categories: bezinning, Publicaties de Hoornder|

de vreemdste Pasen Sinds een paar maanden mag in uw midden wonen, beste Hoornders, en in die korte tijd is er veel gebeurd. Ik kon om te beginnen samen met u het Kerstfeest vieren, en - nu terugkijkend - mag je zeggen dat we toen nog in een gelukkige onwetendheid omtrent het coronavirus leefden. De geboorte van Jezus herinnerden we ons in een verwachtingsvolle en optimistische [...]

203, 2020

Twee of drie mensen

Door |2 maart 2020|Categories: bezinning, Kerkblad|

Twee of drie mensen “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.” Dat is een uitspraak van Jezus die opgetekend staat in Matteüs 18:20. In onze tijden en in deze gewesten op aarde is het de vraag hoe we deze wijsheid eigenlijk lezen. Lezen we hierin een ultieme reductie van de kerk? Zijn die twee of drie het restant [...]

202, 2020

Altijd verzoenen?

Door |2 februari 2020|Categories: bezinning, Kerkblad|

Altijd verzoenen? Er wordt nogal eens gedacht dat je je als christen altijd moet verzoenen met iedereen. Wel, dat staat in elk geval niet in de Bijbel. Om te beginnen moeten we ons goed realiseren dat er een groot verschil is tussen vergeven en verzoenen. Je kunt iemand vergeven zonder je verder met hem of haar te verzoenen. Een voorbeeld daarvan is het verhaal van de [...]

1001, 2020

Altijd vergeven?

Door |10 januari 2020|Categories: bezinning, Kerkblad|

Altijd vergeven? Er wordt nogal eens gedacht dat je als christen altijd moet vergeven. Wel, dat staat in elk geval niet in de Bijbel. In het evangelie van Johannes 20:23 zegt Jezus bij een verschijning na zijn opstanding: “Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie niet, dan zijn ze niet vergeven.” Desondanks heeft het christendom de naam altijd [...]

1012, 2019

Anne Kooi Nieuwe Predikant Protestantse gemeente Waal – Koog – Den Hoorn

Door |10 december 2019|Categories: Nieuws|

Anne Kooi Nieuwe Predikant Protestantse gemeente Waal – Koog – Den Hoorn Ze voelt zich aangesproken door het eiland, maar ook door Texelaars die ze heeft ontmoet. “Geen grijze massa, sterke persoonlijkheden. Dat mag ik wel”, vertelt Ds. Anne Kooi, de nieuwe predikant van de protestantse (PKN) gemeente Waal-Koog- Den Hoorn. Bron: Texelse Courant, 29 november 2019

COURSES

EVENTS

LATEST NEWS

Joing Over 500,000 Students Enjoying Avada Education now

Become Part of Avada University to Further Your Career.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
Ga naar de bovenkant